Przedstaw się

Zaloguj się, aby podjąć test zaliczeniowy.

Na tej lekcji nauczysz się:
  • w jaki sposób się przywitać i pożegnać;
  • w jaki sposób się przedstawić;
  • podstawowych zwrotów ułatwiających komunikację.
Powitania

Rozróżniamy powitania nieformalne takie jak hello oraz formalne takie jak good morning, good afternoon, good evening. Zwrotów nieformalnych należy używać wobec osób, które znamy, i z którymi przeszliśmy "na Ty". Zwrotów formalnych należy używać w sytuacjach oficjalnych, np. podczas rozmowy o pracę.

GreetingsPowitania
Hello
cześć
Good morning
dzień dobry (używane przed godziną 12)
Good afternoon
dzień dobry (używane po godzinie 12)
Good evening
dobry wieczór
Zwroty good morning - "dobrego poranku" oraz good afternoon - "dobrego popołudnia" uwzględniają porę dnia, w której są wypowiadane. W wolnym tłumaczeniu oba zwroty są tłumaczone jako "dzień dobry".
Pożegnania

Zwroty wykorzystywane do zakończenia rozmowy. Tak jak w przypadku powitań, pożegnania również dzielimy na nieformalne, np. bye, see you later i formalne, np. good bye.

FarewellsPożegnania
Bye
cześć; pa
See you later
do zobaczenia później
Good bye
do widzenia
Podstawowe zwroty

Zdania wykorzystywane w prostych rozmowach w języku angielskim.

PhraseZwrot
What is your name?
Jak masz na imię?
My name is Daniel.
Mam na imię Daniel / Nazywam się Daniel.
Where do you live?
Gdzie mieszkasz?
I live in Warsaw.
Mieszkam w Warszawie.
Wykorzystanie

Poznane zwroty można wykorzystać do stworzenia prostej wypowiedzi.

PhraseZwrot
Hello. My name is Adam. I live in Kraków.
Cześć. Nazywam się Adam. Mieszkam w Krakowie.