Polityka prywatności

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały tutaj zdefiniowane, mają znaczenie określone w Regulaminie znajdującym się na stronie: https://flingo.pl/regulamin.

Korzystanie z witryny lub uzyskanie dostępu do niej oznacza, że oświadczacie Państwo, że przeczytaliście, zrozumieliście i zaakceptowaliście warunki niniejszej polityki prywatności, w tym wszelkich przyszłych modyfikacji. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na przestrzeganie niniejszych warunków, nie jesteście upoważnieni do uzyskiwania dostępu lub korzystania z Usługi. Dodatkowo, korzystanie z witryny oznacza, że akceptujecie Państwo politykę dotyczącą cookies.

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) jest właściciel serwisu flingo.pl. Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem kontakt@flingo.pl.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem inspektorochronydanych@flingo.pl.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych
 • Rejestrując konto w Usłudze, należy wprowadzić wymagane dane, tj.: login użytkownika, adres email i hasło. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do utworzenia konta w Usłudze. Właściciel konta po jego utworzeniu posiada również możliwość uzupełnienia dodatkowych informacji tj.: Ksywka, Strona internetowa, AIM, Yahoo IM, Jabber / Google Talk, Informacje (dowolne) oraz wgrać własny obrazek przypisany do konta (tzw. avatar). Dane przekazane nam w związku z utworzeniem konta są przetwarzane w celu utworzenia i zarządzania kontem na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej przy rejestracji konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane konta będą przetwarzane do czasu zgłoszenia żądania o usunięcie konta, które usuwa również wszelkie treści stworzone przez użytkownika. Użytkownik ma prawo sprostowania danych zawartych w koncie, włącznie z prawem do usunięcia konta. Zapewniamy również możliwość przeniesienia danych (art. 20 RODO).
 • Użytkownikom zalecamy unikać przesyłania obrazków (np. wgrywając swój “avatar”) z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.
 • Podczas dodawania wpisu na forum, użytkownik tworzy jego treść. Wpis po publikacji zostaje zapisany w bazie danych Flingo i wyświetlany publicznie na forum serwisu. Wpis może zostać usunięty przez moderatora lub administratora na życzenie użytkownika lub w przypadku nie stosowania się do zasad panujących na forum. Podczas dodawania komentarza w Usłudze, Użytkownik tworzy jego treść. Komentarz po publikacji zostaje zapisany w bazie danych Flingo i wyświetlany publicznie w Usłudze. Komentarz będzie przechowywany w bazie przez czas funkcjonowania strony lub do czasu zgłoszenia o usunięcie konta, które usuwa również wszelkie treści stworzone przez użytkownika.
 • Podczas wykonywania testów, użytkownik tworzy wpis do bazy danych, który zawiera informacje nt. wykonanego testu, tj.: data i godzina wykonania testu, lista udzielonych odpowiedzi, status testu, finalna liczba zdobytych punktów. Dzięki zapisaniu tych danych Usługa jest w stanie odblokowywać kolejne testy dla Użytkownika. Dane nt. testów będą przechowywane w bazie przez czas funkcjonowania strony lub do czasu zgłoszenia o usunięcie konta, które usuwa również wszelkie treści stworzone przez użytkownika.
 • Podczas dodawania wpisu na forum, użytkownik tworzy jego treść. Wpis po publikacji zostaje zapisany w bazie danych Flingo i wyświetlany publicznie na forum serwisu. Wpis może zostać usunięty przez moderatora lub administratora na życzenie użytkownika lub w przypadku nie stosowania się do zasad panujących na forum. Podczas dodawania komentarza w Usłudze, Użytkownik tworzy jego treść. Komentarz po publikacji zostaje zapisany w bazie danych Flingo i wyświetlany publicznie w Usłudze. Komentarz będzie przechowywany w bazie przez czas funkcjonowania strony lub do czasu zgłoszenia o usunięcie konta, które usuwa również wszelkie treści stworzone przez użytkownika.
 • Podczas kontaktowania się z Flingo drogą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, użytkownik tworzy treść oraz zawiera dane kontaktowe tj. adres email oraz imię celem otrzymania wiadomości zwrotnej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne, aby email zwrotny trafił do nadawcy wiadomości. Dane użytkownika są przetwarzane w celu kontaktu z użytkownikiem i wynikają bezpośrednio z zainicjowania kontaktu z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest archiwizacja korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Administrator zastrzega sobie prawo do archiwizowania treści korespondencji na cele nadrzędnych interesów w sensie ogólnym. Użytkownik ma prawo do wnioskowania o przedstawienie wszelkiej korespondencji prowadzonej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, jak również domagać się jej usunięcia (jeśli nie jest rozpatrywana przez Administratora jako wymóg zabezpieczający przed ew. roszczeniami ze strony Użytkownika).

Prawa Użytkownika

Użytkownik korzystający z Usługi posiada następujące prawa dot. ochrony danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do sposobu przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO;
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

Jeśli użytkownik uzna, że Flingo przetwarza dane Użytkownika niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do odpowiedniego organu nadzorczego. Lista organów nadzoru jest dostępna pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en#member-pl.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w zakresie dochodzenia swoich praw, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce Prywatności, a my rozpatrzymy Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem. W niektórych przypadkach nasza zdolność do zachowania tych praw może zależeć od naszych obowiązków przetwarzania danych osobowych ze względów bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, zgodności z wymogami regulacyjnymi lub prawnymi lub ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia zamówionych usług. W takim przypadku poinformujemy Cię o konkretnych szczegółach w odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Należy pamiętać, że niektóre z tych praw nie są bezwzględne. W niektórych przypadkach możemy odrzucić wniosek o wykonanie określonych praw, jeśli jego spełnienie oznaczało będzie, że nie jesteśmy już w stanie wywiązać się z naszego umownego obowiązku dostarczenia Ci określonych produktów i usług. Będziemy Cię na bieżąco informować o działaniach, które możemy podjąć po złożeniu wniosku.

Zarządzanie danymi

Użytkownik może zarządzać ustawieniami swojego konta aby aktualizować, zmieniać i poprawiać wprowadzone przez siebie dane. W przypadku niejasności lub czynności wymagających podjęcia działania przez Administratora, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Rejestracja za pomocą Mediów Społecznościowych

Jedną z form rejestracji konta w Usłudze jest rejestracja za pomocą konta na Facebooku, wykorzystując wtyczkę o nazwie „Super Socializer”. Zbieramy dane Twojego profilu publicznego wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz przed zainicjowaniem logowania społecznościowego, z sieci społecznościowej używanej do logowania na naszej stronie internetowej. Dane te obejmują Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, link do Twojego profilu w mediach społecznościowych, unikalny identyfikator, link do awatara profilu społecznościowego. Dane te są wykorzystywane do tworzenia profilu użytkownika na naszej stronie internetowej. Możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie wysyłając żądanie do inspektora ochrony danych.

Jeśli użytkownik skorzysta z tej funkcji, zostanie przekierowany na stronę internetową odpowiedniego dostawcy oraz poprowadzony przez proces rejestracji. Aby zapewnić ochronę prywatności użytkownika, wszelkie przekazywane przez niego dane są przesyłane za pomocą bezpiecznego połączenia poprzez daną platformę. Nie wykorzystujemy danych logowania użytkownika w celu uzyskania dostępu do jakichkolwiek jego danych osobowych, jak np. lista znajomych czy kontaktów; nie przechowujemy też tych informacji do naszych własnych celów. Pomiędzy kontem użytkownika w Usłudze a jego kontem na Facebooku nie istnieje stałe połączenie.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jakie rodzaje informacji zbiera Facebook, należy zapoznać się z oświadczeniem w sprawie prywatności: https://facebook.com/policy.php. Celem zbierania danych jest rejestracja za pomocą istniejącego konta użytkownika, co umożliwia korzystanie z rozszerzonej funkcjonalności strony internetowej Flingo. Rejestracja za pośrednictwem platformy Facebook jest dobrowolna i może zostać przerwana w dowolnej chwili poprzez wylogowanie się z danego konta w mediach społecznościowych. Podstawą prawną jest zgoda użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odwiedzanie strony internetowej

Podczas przeglądania (bez logowania) strony internetowej, nie zbieramy danych osobowych, za wyjątkiem danych przesyłanych do nas przez przeglądarkę internetową użytkownika, np.:

 • strony i pliki, do których użytkownik miał dostęp;
 • data i godzina dostępu;
 • informacja o ilości przesłanych danych;
 • wersja przeglądarki internetowej;
 • wiadomości o statusie operacji (tj. czy transfer danych zakończył się sukcesem);
 • informacje o urządzeniu użytkownika (np. wersja przeglądarki internetowej, wersja aplikacji, system operacyjny, ustawienia języka, identyfikatory urządzenia);
 • poprzednio odwiedzone strony (jeśli użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową za pośrednictwem odnośnika);
 • identyfikatory internetowe (np. adres IP, identyfikator sesji, pliki cookie, identyfikatory urządzenia);
 • dane geograficzne (np. miasto, kod pocztowy) (dane te przesyłane są za pośrednictwem adresu IP).

Aby chronić prywatność Użytkownika anonimizujemy lub usuwamy adres IP w określonym terminie, uniemożliwiając powiązaniu przypisanych do tego adresu danych z danymi Użytkownika. Informacje, które przechowujemy, mają formę zanonimizowaną i są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych związanych z usprawnianiem działania Usługi.

Przechowywanie powyższych danych ma na celu nawiązanie połączenia pomiędzy urządzeniem Użytkownika a naszym serwerem oraz zapewnienie, że Usługa działa prawidłowo. Dane te są wymagane do wyświetlenia Usługi na urządzeniu Użytkownika, jak również do uniknięcia problemów w tym zakresie oraz komunikatów o błędach technicznych. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dzieci

Flingo nie gromadzi świadomie danych osobowych od dzieci w związku z Usługą. Jeśli odkryjemy, że nieświadomie zgromadziliśmy dane osobowe od dzieci, usuniemy je. Jeśli uważasz, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka, skontaktuj się z nami pod adresem inspektorochronydanych@flingo.pl.

Linki

Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności innych stron internetowych. Zachęcamy użytkowników, aby byli świadomi, kiedy opuszczają Usługę, aby przeczytać oświadczenia o ochronie prywatności innych stron internetowych, które zbierają dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez Flingo za pośrednictwem Usługi.

Bezpieczeństwo informacji

Flingo wdrożyło zabezpieczenia administracyjne i techniczne, które są odpowiednie do ochrony poufności, integralności i dostępności danych. Jednocześnie użytkownik powinien być świadom, że ze względu na ciągłe powstawanie nowych wirusów oraz środków atakowania bezpiecznych systemów danych usług internetowych nie możemy zapewnić, że atakujący nie może pokonać zabezpieczeń i w rezultacie uzyskać dostępu do danych, które chcemy chronić. Flingo podejmie odpowiednie działania przewidziane w prawie cywilnym i karnym w odniesieniu do każdego ataku na dane, bez względu na to, kto będzie odpowiadał za ten atak oraz poinformuje użytkowników, jeśli ich dane znajdą się w niebezpieczeństwie.

Nie śledzić (Do Not Track)

Usługa nie jest przeznaczona do reagowania na sygnały „nie śledź” wysyłane przez niektóre przeglądarki.

Skontaktuj się z nami

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących prywatności danych lub niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: inspektorochronydanych@flingo.pl.

Aktualizacja polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania naszej polityki prywatności bez podawania przyczyny. Po każdej istotnej zmianie, opublikujemy powiadomienie, że dokonaliśmy zmian w niniejszej polityce prywatności w Usłudze na co najmniej 7 dni przed ich wprowadzeniem oraz zaktualizujemy datę ostatniej aktualizacji warunków polityki prywatności na samym dole niniejszej strony. Wszelkie zmiany polityki prywatności zaczną obowiązywać pod koniec opisywanego 7-dniowego okresu, tak aby każda osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi miała możliwość zapoznać się z wprowadzanymi zmianami.

Ostatnia aktualizacja 2 kwietnia 2023 roku