Czas Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous w języku angielskim oznacza czas teraźniejszy ciągły niedokonany.

Czas Present Perfect Continuous występuje w zdaniach opisujących:

1. czynności lub wydarzenia, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej;

ExamplePrzykład
I have been dancing since I was 8.
Tańczę od ósmego roku życia (i dalej tańczę).

2. czynności lub wydarzenia, które rozpoczęły się w przeszłości i właśnie się zakończyły, ale ich skutki mają znaczenie w chwili obecnej.

ExamplePrzykład
I have been waiting for you for half an hour.
Czekałem na ciebie przez pół godziny (już nie czekam).
Niektóre zdania można przedstawić zarówno w czasie Present Perfect Continuous jak i Present Perfect. Preferowany jest wówczas czas typu Continuous ze względów stylistycznych.
Różnica pomiędzy Present Perfect a Present Perfect Continuous

Najważniejszą różnicą pomiędzy tymi dwoma czasami jest fakt, że w czasie Present Perfect Continuous ważny jest proces sam w sobie, podczas gdy w Present Perfect ważny jest skutek danej czynności w teraźniejszości.

ExamplePrzykład
Present Perfect Continuous
I have been watching TV since this morning.
Oglądam telewizję od rana (i dalej oglądam).
Present Perfect
I have watched an interesting movie.
Obejrzałem interesujący film (skutek oglądania telewizji).
Budowa zdań twierdzących w Present Perfect Continuous

Zdania twierdzące tworzy się poprzez połączenie podmiotu (osoby wykonującej czynność), czasowników posiłkowych (operatorów) have lub has + been (III forma czasownika to be), czasownika z końcówką ing i reszty zdania.

podmiotoperator have/hasoperator beenczasownik + ingreszta zdaniatłumaczenie
I
have
been
waiting
all day
Czekałem cały dzień.
You
have
been
waiting
all day
Czekałeś cały dzień.
He
has
been
waiting
all day
Czekał cały dzień
She
has
been
waiting
all day
Czekała cały dzień.
It
has
been
waiting
all day
Czekało cały dzień.
We
have
been
waiting
all day
Czekaliśmy cały dzień.
You
have
been
waiting
all day
Czekaliście cały dzień.
They
have
been
waiting
all day
Czekali cały dzień.
Budowa zdań pytających w Present Perfect Continuous

Ogólne zdania pytające tworzy się poprzez połączenie operatora have lub has, podmiotu, operatora been, czasownika z końcówką ing i reszty zdania.

operator have/haspodmiotoperator beenczasownik + ingreszta zdania
Haveyoubeenwaitinglong?
Haveyoubeenfeelingbetter lately?
ExamplePrzykład
Have you been waiting long?
Czy długo czekasz?
Have you been feeling better lately?
Czy ostatnio czujesz się lepiej?

Szczegółowe zdania pytające tworzy się poprzez połączenie zaimka pytającego, operatora have lub has, podmiotu, operatora been, czasownika z końcówką ing i reszty zdania (z wyłączeniem części, będącej tematem pytania).

zaimek pytającyoperator have/haspodmiotoperator beenczasownik + ingreszta zdania
Whathaveyoubeendoingthese days?
Whyhaven’tyoubeenansweringmy calls?
ExamplePrzykład
What have you been doing these days?
Co robiłeś ostatnio/w tych dniach?
Why haven’t you been answering my calls?
Dlaczego nie odbierałeś moich połączeń?
Budowa zdań przeczących w Present Perfect Continuous

Zdania przeczące tworzy się poprzez połączenie podmiotu, operatora have lub has + negacja not, operatora been, czasownika z końcówką ing i reszty zdania.

podmiotoperator have/hasnegacja notoperator beenczasownik + ingreszta zdania
Ihavenotbeenswimmingrecently.
Hehasnotbeensleepingwell lately.
ExamplePrzykład
I have not been swimming recently.
Ostatnio nie pływałem.
He has not been sleeping well lately.
Ostatnio nie spał dobrze.