Przedimek określony “the”

Przedimek określony “the” (the definite article) to jeden z trzech przedimków w języku angielskim. Oznacza on, że następujący po nim rzeczownik określa konkretną, zdefiniowaną osobę, zwierzę lub przedmiot posiadający własne wyróżniające cechy.

Przedimek określony “the” może występować zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. Przedimek nieokreślony “a/an” występuje tylko w liczbie pojedynczej.
the definite articleprzedimek określony
The sun is shining.
Słońce świeci. (istnieje tylko jedno, konkretne słońce, o którym mówimy)
I don’t like the decorations.
Nie lubię (tych konkretnych) dekoracji.
I am in the house.
Jestem w domu. (nasz rozmówca musi wiedzieć w jakim konkretnym domu się znajdujemy)
Kiedy używamy przedimka określonego “the”

1. kiedy dany przedmiot jest wymieniany po raz drugi;

ExamplePrzykład
There is a chair in the basement. The chair is broken.
Krzesło znajduje się w piwnicy. (To) krzesło jest zepsute.

2. kiedy mamy na myśli przedmiot lub osobę należące do pewnej grupy, ale posiadające cechy unikalne;

ExamplePrzykład
He is the dentist that I know.
On jest dentystą, którego znam.

3. przed rzeczownikami, które oznaczają rzeczy/zjawiska uznawane za jedyne;

ExamplePrzykład
the sun
słońce
the earth
ziemia
the moon
księżyc
the sky
niebo

4. przed nazwami instrumentów muzycznych;

ExamplePrzykład
He plays the viola.
On gra na altówce.

5. przy stopniowaniu przymiotników przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym.

ExamplePrzykład
He is the tallest teacher in our school.
On jest najwyższym nauczycielem w naszej szkole.
She is the happiest person in the world.
Ona jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.