Przedimek

Przedimek w języku angielskim to nieodmienna część mowy, występująca przed rzeczownikami lub wyrażeniami rzeczownikowymi (np. przymiotnik + rzeczownik). Celem przedimka jest wskazanie kategorii określoności lub nieokreśloności danego rzeczownika.

Rozróżniamy trzy rodzaje przedimków:

articleprzedimek
the definite article
przedimek określony “the”
the indefinite article
przedimek nieokreślony “a/an”
the zero article
przedimek zerowy

W większości przypadków przedimka nie tłumaczy się na język polski, jednak w trakcie nauki tłumaczenie przedimków może okazać się pomocne:

  1. przedimek określony (“the”) można przetłumaczyć jako zaimek: ten, ta, to;
  2. przedimek nieokreślony (“a/an”) można przetłumaczyć jako zaimek: jakiś, jakaś, jakieś.