Zaimki i określniki dzierżawcze

Zaimki i określniki dzierżawcze w języku angielskim są ze sobą ściśle powiązane:

  • określniki dzierżawcze występują łącznie z rzeczownikiem;
  • zaimki dzierżawcze występują bez rzeczownika (używamy ich zamiast rzeczownika oraz gdy po zaimku dzierżawczym nie ma rzeczownika, który opisuje ten zaimek).
exampleprzykład
This is my house.
To jest mój dom.
This house is mine.
Ten dom jest mój.
Na powyższym przykładzie my to określnik dzierżawczy występujący łącznie z opisywanym rzeczownikiem house. W drugim zdaniu po zaimku dzierżawczym nie występuje rzeczownik, który ten zaimek opisuje, więc użycie zaimka dzierżawczego mine jest zasadne.
exampleprzykład
This man is not my husband.
Ten mężczyzna nie jest moim mężem.
Mine is at home.
Mój (mąż) jest w domu.
Na powyższym przykładzie należy zwrócić uwagę, że zaimki dzierżawcze, a w tym przypadku wyraz mine, nie zawsze muszą znajdować się na końcu zdania.
Zaimki i określniki dzierżawcze w liczbie pojedynczej
określniki dzierżawczezaimki dzierżawczetłumaczenie
my
mine
mój
your
yours
twój
his
his
jego
her
hers
jej
its
its
jego, “tego”
exampleprzykład
This is not my bike.
To nie jest mój rower.
This bike is not mine.
Ten rower nie jest mój.
Is this your pen?
Czy to jest twój długopis?
Is this pen yours?
Czy ten długopis jest twój?
This is his car.
To jest jego samochód.
This car is his.
Ten samochód jest jego.
These are her books.
To są jej książki.
These books are hers.
Te książki są jej.
This plant is in its pot.
Ta roślina jest w swojej doniczce.
Użycie zaimka dzierżawczego its na końcu zdania jest bardzo rzadko spotykane i jest uznawane za niepoprawne.
Zaimki i określniki dzierżawcze w liczbie mnogiej
określniki dzierżawczezaimki dzierżawczetłumaczenie
our
ours
nasze
your
yours
wasz
their
theirs
ich
exampleprzykład
Welcome to our room. This room is ours.
Witam w naszym pokoju. Ten pokój jest nasz.
Your room is so big. Is it only yours?
Wasz pokój jest bardzo duży. Czy on jest tylko wasz?
This is their boat. That yellow one is also theirs.
To jest ich łódź. Tamta żółta również jest ich.