Zaimki i określniki wskazujące

Zaimki i określniki wskazujące w języku angielskim są ze sobą ściśle powiązane:

  • określniki wskazujące występują łącznie z rzeczownikiem;
  • zaimki wskazujące występują bez rzeczownika (używamy ich zamiast rzeczownika oraz gdy po zaimku wskazującym nie ma rzeczownika, który opisuje ten zaimek).

Zaimki i określniki wskazujące są wykorzystywane w celu określenia liczby oraz odległości przedmiotu lub osoby, o których mówimy:

zaimekliczba pojedynczaliczba mnoga
blisko
this
these
daleko
that
those
Zaimki i określniki: this i these są wykorzystywane, gdy wskazywany przedmiot lub osoba znajduje się w najbliższym otoczeniu osoby wypowiadającej zdanie.
exampleprzykład
This is my house.
To jest mój dom.
These are my parrots.
To są moje papugi.
Zaimki i określniki: that i those są wykorzystywane, gdy wskazywany przedmiot lub osoba znajduje się poza najbliższym otoczeniem osoby wypowiadającej zdanie.
exampleprzykład
That chair in the corner is mine.
Tamto krzesło w rogu jest moje.
Those cars are very fast.
Tamte samochody są bardzo szybkie.

Dosłowne tłumaczenie zaimków i określników wskazujących:

exampleprzykład
this
ten, ta, to
these
te, ci
that
tamten, tamta, tamto
those
tamte, tamci
Z uwagi na konstrukcję zdania, niektóre zaimki i określniki pytające należy tłumaczyć mniej dosłownie na język polski, by zachować ich znaczenie.
exampleprzykład
This is my tree.
To jest moje drzewo.
These are my trees.
To są moje drzewa. (Dosłownie byłoby: Te są moje drzewa)