Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do lekcji.

Czas Present Simple

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do lekcji.

Na tej lekcji nauczysz się:
  • co oznacza Czas Present Simple;
  • kiedy używamy tego czasu;
  • charakterystycznych wyrazów dla tego czasu.