Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do lekcji.

Rodzaj rzeczowników

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do lekcji.

Na tej lekcji nauczysz się:
  • jakie rodzaje rzeczowników rozróżniamy;
  • wymowy poszczególnych wyrazów.