Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do lekcji.

Przedimki (utrwalenie)

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do lekcji.

Na tej lekcji nauczysz się:
  • jakie rodzaje przedimków rozróżniamy;
  • wymowy poszczególnych przedimków w języku angielskim;
  • w jaki sposób tłumaczyć przedimki w trakcie nauki.