Przedimek: wprowadzenie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do lekcji.

Na tej lekcji nauczysz się:
  • jakie rodzaje przedimków rozróżniamy;
  • czym charakteryzuje się przedimek nieokreślony a/an;
  • kiedy używać przedimka nieokreślonego.