Konstrukcje porównawcze w języku angielskim

Konstrukcje porównawcze w języku angielskim
Izabela Bąk Gramatyka angielska 21 stycznia, 2024

Wiele osób, nawet te posiadające pewne podstawy języka angielskiego, często napotyka na trudności w zrozumieniu i stosowaniu konstrukcji porównawczych. Język angielski, choć pozornie prosty, kryje w sobie niuanse, które mogą sprawić, że właściwe użycie porównań staje się wyzwaniem. 

Podstawowe zasady konstrukcji porównawczych

Podstawą konstrukcji porównawczych jest stopniowanie przymiotników i przysłówków. Stopniowanie to proces zmiany formy słowa, aby wyrazić różnice w intensywności lub ilości. W języku angielskim rozróżniamy trzy stopnie: równy (positive), wyższy (comparative) i najwyższy (superlative).

Przykłady:

  • Positive: fast (szybki), happy (szczęśliwy)
  • Comparative: faster (szybszy), happier (szczęśliwszy)
  • Superlative: fastest (najszybszy), happiest (najszczęśliwszy)

Ważne jest, aby pamiętać, że formy te zmieniają się w zależności od liczby sylab w przymiotniku lub przysłówku. Przymiotniki jednosylabowe oraz te dwusylabowe zakończone na -y, -er, -ow, -le zwykle tworzą stopień wyższy przez dodanie końcówki -er, a najwyższy przez dodanie -est.

Kiedy stosować 'more’ i 'most’

Przymiotniki wielosylabowe stopniuje się, używając słów 'more’ dla stopnia wyższego i 'most’ dla stopnia najwyższego. Jest to reguła, która ma zastosowanie do większości przymiotników w języku angielskim, szczególnie tych, które są dłuższe.

Przykłady:

  • More beautiful (piękniejsza)
  • Most beautiful (najpiękniejsza)

Warto pamiętać, że niektóre przymiotniki mają nieregularne formy stopniowania, na przykład: good (dobry), better (lepszy), best (najlepszy).

Jak unikać typowych błędów

Jednym z najczęstszych błędów w konstrukcjach porównawczych jest niepoprawne używanie formy stopniowanej wraz z 'more’ lub 'most’. Na przykład, mówienie 'more faster’ zamiast 'faster’ jest błędem.

Ważne jest również zwracanie uwagi na kontekst zdania. Na przykład, w zdaniu „She is as tall as her brother” (Ona jest tak wysoka jak jej brat) nie używamy formy stopniowanej, ponieważ porównujemy dwie osoby pod względem tej samej cechy.

Porównania nieregularne

Nieregularne formy porównawcze to kolejny aspekt, który wymaga uwagi. Są to wyjątki od zasad, które należy po prostu zapamiętać.

Przykłady nieregularnych form:

  • Good – better – best (dobry – lepszy – najlepszy)
  • Bad – worse – worst (zły – gorszy – najgorszy)
  • Far – farther/further – farthest/furthest (daleko – dalej – najdalej)

Zrozumienie i właściwe stosowanie konstrukcji porównawczych w języku angielskim może początkowo wydawać się zawiłe, lecz z czasem staje się intuicyjne. Kluczem jest praktyka i zapamiętywanie podstawowych zasad oraz wyjątków. Regularne stosowanie tych konstrukcji w mowie i piśmie z pewnością pomoże w ich opanowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *