100 najczęściej używanych słów angielskich

100 najczęściej używanych słów angielskich. Na zdjęciu karteczki ze słówkami.
 1. the – ten, ta, to
 2. be – być
 3. to – do, aby
 4. of – z, o
 5. and – i
 6. a – jeden, jedna, jedno
 7. in – w, w środku
 8. that – że, który
 9. have – mieć
 10. I – ja
 11. it – to
 12. for – dla, na
 13. not – nie
 14. on – na
 15. with – z
 16. he – on
 17. as – jako
 18. you – ty, wy
 19. do – robić
 20. at – przy, o
 21. this – to
 22. but – ale
 23. his – jego
 24. by – przez
 25. from – z, od
 26. they – oni, one
 27. we – my
 28. say – powiedzieć
 29. her – jej
 30. she – ona
 31. or – albo, lub
 32. an – jakiś, jakieś
 33. will – wola, będzie
 34. my – mój
 35. one – jeden, jedna
 36. all – wszyscy, wszystko
 37. would – by, byłoby
 38. there – tam
 39. their – ich
 40. what – co, jaki
 41. so – więc, tak
 42. up – w górę, do góry
 43. out – na zewnątrz, poza
 44. if – jeśli
 45. about – o, na temat
 46. who – kto
 47. get – dostać, zdobyć
 48. which – który
 49. go – iść, jechać
 50. me – mnie, mi
 51. when – kiedy
 52. make – robić, tworzyć
 53. can – móc, potrafić
 54. like – jak, lubić
 55. time – czas
 56. no – nie
 57. just – tylko, właśnie
 58. him – jego
 59. know – wiedzieć, znać
 60. take – brać, wziąć
 61. people – ludzie
 62. into – do, w
 63. year – rok
 64. your – twój
 65. good – dobry
 66. some – niektóre
 67. could – mógłby
 68. them – ich, je
 69. see – widzieć
 70. other – inny
 71. than – niż
 72. then – potem, wtedy
 73. now – teraz
 74. look – patrzeć, wyglądać
 75. only – tylko
 76. come – przychodzić
 77. its – jego, jej (rzeczy, zwierzęta, firmy)
 78. over – ponad, nad
 79. think – myśleć
 80. also – również
 81. back – z powrotem, plecy
 82. after – po, potem
 83. use – używać
 84. two – dwa
 85. how – jak
 86. our – nasz
 87. work – praca, pracować
 88. first – pierwszy
 89. well – dobrze, studnia
 90. way – sposób, droga
 91. even – nawet
 92. new – nowy
 93. want – chcieć
 94. because – ponieważ
 95. any – jakikolwiek, żaden
 96. these – te
 97. give – dawać
 98. day – dzień
 99. most – większość, najbardziej
 100. us – nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *