1000 najczęściej używanych słów w języku angielskim

1000 najczęściej używanych słów w języku angielskim.
 1. the – artykuł określony: the
 2. be – być
 3. to – do: to (celownik)
 4. of – z, od: of
 5. and – i
 6. a – a, jeden
 7. in – w, wewnątrz: in
 8. that – że, ten, ta, to
 9. have – mieć
 10. I – ja
 11. it – ono, to
 12. for – dla, w celu, bo: for
 13. not – nie
 14. on – na
 15. with – z, z czymś/kimś: with
 16. he – on
 17. as – jak, tak jak, ponieważ: as
 18. you – ty
 19. at – na, w: at
 20. do – robić, czynić
 21. an – przedmiotkowe: an
 22. by – przez, za pomocą: by
 23. this – ten, ta, to
 24. but – ale
 25. his – jego, swój
 26. they – oni, one
 27. her – jej, swoja
 28. she – ona
 29. or – lub, albo: or
 30. all – wszyscy, wszystko, cały
 31. would – chciałbym, chciałabym, chcielibyśmy itd.: would
 32. there – tam, tu, tamte
 33. their – ich, swoich
 34. we – my
 35. when – kiedy
 36. up – do góry, w górę: up
 37. out – z, poza: out
 38. if – jeśli, czy
 39. about – o, około, ok., ok. : about
 40. how – jak, w jaki sposób
 41. what – co, coś, że
 42. me – mnie
 43. some – jakiś, kilka, parę: some
 44. could – móc w przeszłości: could
 45. them – ich, im
 46. were – być w przeszłym czasie
 47. then – wtedy, wtedy też
 48. than – niż
 49. did – robić w przeszłym czasie: did
 50. way – droga, sposób, metoda: way
 51. these – te, ta, to
 52. many – wielu, wiele
 53. would – chciałbym, chciałabym itd.: would
 54. other – inny, inna, inne
 55. only – tylko
 56. such – taki, taka, takie
 57. any – jakiś, któryś, kilka: any
 58. so – więc, tak
 59. back – z powrotem
 60. few – mało, kilka
 61. over – ponad, po drugiej stronie, przez: over
 62. again – znowu, ponownie
 63. much – dużo
 64. through – przez: through
 65. very – bardzo
 66. yourself – siebie
 67. your – twój, twoja, twoje
 68. because – ponieważ, dlatego że: because
 69. around – wokół, wkręg
 70. first – pierwszy
 71. into – do środka, wewnątrz: into
 72. our – nasz, nasza, nasze
 73. home – dom
 74. after – po, po tym jak: after
 75. most – większość, najbardziej
 76. over – ponad, po drugiej stronie: over
 77. now – teraz
 78. also – też, również
 79. two – dwa
 80. more – więcej, bardziej
 81. little – mały, mała, mało: little
 82. another – inny, inna, inne
 83. from – z, spod, od: from
 84. long – długi, długa: long
 85. state – stan (USA)
 86. saw – widzieć w czasie przeszłym: saw
 87. years – lata
 88. came – przychodzić, przybywać
 89. know – wiedzieć
 90. last – ostatni, ostatnia, ostatnie, trwać
 91. day – dzień
 92. get – dostać, otrzymać, uzyskać: get
 93. must – musieć
 94. call – dzwonić, nazywać się: call
 95. good – dobry, dobra, dobre
 96. make – robić, tworzyć, wykonywać
 97. do – robić, wykonywać, czynić: do
 98. go – iść
 99. may – móc, być dozwolonym: may
 100. well – dobrze, w porządku
 101. work – praca, pracować
 102. place – miejsce
 103. great – wielki, świetny, wspaniały
 104. put – kłaść, stawiać, umieszczać: put
 105. even – nawet
 106. set – ustawiać, ustalać
 107. still – nadal, wciąż, jeszcze
 108. water – woda
 109. take – brać, wziąć
 110. read – czytać
 111. though – choć, chociaż
 112. him – jego, go
 113. say – mówić, powiedzieć
 114. year – rok
 115. very – bardzo
 116. new – nowy, nowa, nowe
 117. life – życie
 118. help – pomóc, pomagać
 119. long – długi, długa
 120. show – pokazywać, wystawa
 121. us – nas
 122. any – jakiś, kilka: any
 123. see – widzieć
 124. too – również, też, za wiele, za bardzo: too
 125. world – świat
 126. turn – obrót, ruch, zwrot, zmiana, zwracać się
 127. came – przychodzić, przybywać
 128. want – chcieć, pragnąć
 129. part – część, fragment
 130. must – musieć
 131. give – dać, podać
 132. each – każdy z, każda z
 133. day – dzień
 134. found – znaleźć, odkryć
 135. always – zawsze, stale
 136. music – muzyka
 137. during – w czasie, podczas
 138. morning – poranek, rano
 139. another – inny, inna, inne
 140. never – nigdy
 141. here – tutaj
 142. lot – ileś, wiele
 143. down – w dół, na dole: down
 144. those – te, tamte, ci
 145. once – kiedyś, raz
 146. think – myśleć
 147. stand – stanąć, stać
 148. yet – jeszcze, dotąd
 149. although – chociaż
 150. boy – chłopiec
 151. almost – prawie, niemal
 152. off – z, z góry: off
 153. care – troszczyć się, dbać
 154. around – wokół
 155. few – kilka, niewiele
 156. night – noc
 157. better – lepszy
 158. children – dzieci
 159. went – iść w czasie przeszłym
 160. thus – w ten sposób, tak
 161. right – prawy, prawidłowy, słuszny
 162. still – nadal, wciąż, jeszcze
 163. general – ogólny, generalny
 164. old – stary, starszy
 165. would – chciał
 166. back – wstecz, z powrotem
 167. got – dostać, otrzymać
 168. made – zrobić, wykonać, uczynić
 169. know – wiedzieć
 170. live – żyć, mieszkać
 171. use – używać, korzystać, wykorzystywać
 172. system – system
 173. line – linia, linijka, rząd, szereg
 174. came – przyjść
 175. show – pokazać, wykazać, prezentować
 176. add – dodać
 177. under – pod, poniżej
 178. name – imię, nazwa
 179. grow – rosnąć, wzrastać
 180. too – również, także
 181. more – więcej
 182. leave – wyjść, opuścić, odjechać
 183. tell – powiedzieć, poinformować
 184. animal – zwierzę
 185. point – punkt
 186. home – dom
 187. how – jak, w jaki sposób
 188. open – otwarty, otwierać
 189. long – długi
 190. never – nigdy
 191. read – czytać
 192. three – trzy
 193. sleep – spać
 194. dark – ciemny
 195. job – praca, zawód
 196. play – grać, bawić się
 197. including – w tym, włącznie z
 198. small – mały
 199. nation – naród, państwo
 200. put – kłaść, umieszczać
 201. end – koniec, kończyć
 202. last – ostatni
 203. large – duży, obszerny, rozległy
 204. boy – chłopiec
 205. tree – drzewo
 206. car – samochód
 207. seem – wydawać się, zdawać się
 208. yet – jeszcze, dotąd
 209. soon – wkrótce, niebawem
 210. run – biec, pędzić
 211. need – potrzebować, być potrzebnym
 212. word – słowo
 213. door – drzwi
 214. head – głowa
 215. story – historia, opowieść
 216. every – każdy
 217. eat – jeść
 218. few – kilka
 219. stop – zatrzymać się, powstrzymać
 220. air – powietrze
 221. between – między
 222. around – wokół
 223. different – różny, inny
 224. watch – zegarek, oglądać
 225. hand – ręka
 226. north – północ
 227. already – już
 228. cross – krzyżować się, przecinać
 229. probably – prawdopodobnie
 230. plan – plan, projekt
 231. ten – dziesięć
 232. don’t – nie
 233. sound – dźwięk
 234. kiss – całus
 235. together – razem
 236. hard – twardy, trudny
 237. hear – słyszeć
 238. leave – opuszczać, odstępować, wyjeżdżać
 239. near – blisko, w pobliżu
 240. fast – szybki
 241. teacher – nauczyciel
 242. both – oba, obie strony
 243. box – pudełko, skrzynka
 244. don’t – nie
 245. long – długi
 246. course – kurs, trasa, przebieg
 247. move – ruszyć się, poruszać się
 248. night – noc
 249. dark – ciemny
 250. until – aż do, dopóki
 251. such – taki
 252. forget – zapomnieć
 253. half – połowa
 254. river – rzeka
 255. later – później
 256. produce – wytwarzać, produkować
 257. sea – morze
 258. car – samochód
 259. mountain – góra
 260. sea – morze
 261. red – czerwony
 262. feel – czuć, odczuwać
 263. front – przód
 264. often – często
 265. land – ziemia, ląd
 266. area – teren, obszar, dziedzina
 267. begin – zaczynać, rozpoczynać
 268. product – produkt
 269. food – jedzenie, pożywienie
 270. thought – myśl
 271. country – kraj
 272. stand – stać
 273. house – dom
 274. possible – możliwy
 275. oh – ojcze, ojej
 276. garden – ogród
 277. beautiful – piękny
 278. fish – ryba
 279. past – przeszłość, miniony
 280. tree – drzewo
 281. color – kolor
 282. city – miasto
 283. light – światło
 284. sister – siostra
 285. above – powyżej
 286. car – samochód
 287. window – okno
 288. kind – rodzaj, dobry, życzliwy
 289. head – głowa
 290. horse – koń
 291. language – język
 292. fell – spaść, zostać zrzuconym, powalić
 293. food – jedzenie
 294. hard – twardy, trudny
 295. soft – miękki, delikatny
 296. across – przez, przez środek
 297. room – pokój
 298. mother – matka
 299. week – tydzień
 300. warm – ciepły
 301. imagine – wyobrażać sobie
 302. reach – osiągać, dochodzić
 303. red – czerwony
 304. fell – upadł, spadł
 305. face – twarz
 306. eyes – oczy
 307. wear – nosić (ubrania)
 308. cut – ciąć, skracać
 309. grow – rosnąć
 310. stand – stać
 311. since – od, od czasu
 312. direction – kierunek
 313. heard – słyszeć
 314. fly – latać (o ptakach)
 315. bird – ptak
 316. family – rodzina
 317. rabbit – królik
 318. cat – kot
 319. dog – pies
 320. local – lokalny
 321. finally – w końcu, ostatecznie
 322. general – generalny
 323. record – rekord, zapisać
 324. course – kurs, trasa
 325. sure – pewny
 326. rainy – deszczowy
 327. snow – śnieg
 328. gas – gaz
 329. oil – ropa, olej
 330. ground – ziemia, grunt
 331. top – góra, wierzchołek, szczyt
 332. sing – śpiewać
 333. hair – włosy
 334. million – milion
 335. coat – płaszcz, okrycie
 336. wheel – koło
 337. car – samochód
 338. forest – las
 339. field – pole
 340. sky – niebo
 341. dress – sukienka, strój
 342. white – biały
 343. bird – ptak
 344. sea – morze
 345. horse – koń
 346. cow – krowa
 347. house – dom
 348. plant – roślina
 349. fish – ryba
 350. room – pokój
 351. story – historia, opowieść
 352. glass – szkło
 353. small – mały
 354. winter – zima
 355. cover – okrywać, przykrywać
 356. long – długi
 357. must – musieć
 358. listen – słuchać
 359. river – rzeka
 360. town – miasteczko
 361. side – strona
 362. blue – niebieski
 363. farm – gospodarstwo wiejskie
 364. until – aż do
 365. red – czerwony
 366. laugh – śmiać się
 367. pass – przejść, minąć
 368. easy – łatwy
 369. rock – skała
 370. cup – kubek, filiżanka
 371. water – woda
 372. mountain – góra
 373. carry – nieść
 374. forest – las
 375. song – piosenka
 376. lake – jezioro
 377. big – duży
 378. yellow – żółty
 379. deep – głęboki
 380. ocean – ocean
 381. clock – zegar
 382. ground – ziemia, podłoże
 383. summer – lato
 384. hats – czapki
 385. lies – leżeć
 386. cold – zimny
 387. dance – tańczyć
 388. snow – śnieg
 389. winter – zima
 390. ground – ziemia
 391. book – książka
 392. fire – ogień
 393. rain – deszcz
 394. wash – prac, kąpać się
 395. hair – włosy
 396. quiet – cichy, spokojny
 397. halloween – Halloween
 398. legs – nogi
 399. nose – nos
 400. feet – stopy
 401. toes – palce u stóp
 402. fall – jesień
 403. pink – różowy
 404. dress – sukienka
 405. green – zielony
 406. field – pole, łąka
 407. egg – jajo
 408. bird – ptak
 409. nest – gniazdo
 410. feathers – pióra
 411. wings – skrzydła
 412. fly – latać
 413. morning – poranek
 414. breakfast – śniadanie
 415. milk – mleko
 416. bread – chleb
 417. food – jedzenie
 418. eat – jeść
 419. bread – chleb
 420. butter – masło
 421. cheese – ser
 422. vegetables – warzywa
 423. children – dzieci
 424. sky – niebo
 425. flowers – kwiaty
 426. grass – trawa
 427. leaf – liść
 428. sun – słońce
 429. shine – świecić
 430. shone – świecił
 431. bright – jasny, jaskrawy
 432. cloud – chmura
 433. rain – deszcz
 434. rained – padał deszcz
 435. rainy – deszczowy
 436. warm – ciepły
 437. hot – gorący
 438. cold – zimny
 439. snow – śnieg
 440. snowed – padał śnieg
 441. snowy – śnieżny
 442. freeze – zamarzać
 443. frozen – zamarznięty
 444. cold – zimno
 445. blew – wiał
 446. wind – wiatr
 447. blew – dmuchnął
 448. breeze – wiaterek
 449. breeze – lekki wiatr
 450. air – powietrze
 451. sunny – słoneczny
 452. shadow – cień
 453. shady – cienisty
 454. cloudy – pochmurny
 455. fog – mgła
 456. foggy – mglisty
 457. misty – mglisty
 458. clear – jasny, klarowny
 459. night – noc
 460. stars – gwiazdy
 461. moon – księżyc
 462. bed – łóżko
 463. bedroom – sypialnia
 464. pajamas – piżama
 465. blanket – kołdra
 466. lamp – lampa
 467. dark – ciemno
 468. light – światło
 469. awake – czuwający, nieśpiący
 470. asleep – śpiący
 471. dream – sen, marzyć
 472. dreamed – śnił
 473. favorite – ulubiony
 474. color – kolor
 475. spring – wiosna
 476. flowers – kwiaty
 477. butterfly – motylek
 478. bug – owad, insekt
 479. insect – owad
 480. ladybug – biedronka
 481. bee – pszczoła
 482. bird – ptak
 483. nest – gniazdo
 484. eggs – jaja
 485. chick – pisklę
 486. chick – mały kurczak
 487. bunny – króliczek
 488. rabbit – królik
 489. pet – zwierzątko domowe
 490. fish – ryba
 491. goldfish – złotka
 492. frog – żaba
 493. turtle – żółw
 494. snake – wąż
 495. lizard – jaszczurka
 496. backyard – podwórze
 497. field – łąka
 498. meadow – łąka
 499. grass – trawa
 500. daisy – macecha
 501. tulip – tulipan
 502. rose – róża
 503. violet – fiołek
 504. lily – lilia
 505. sunflower – słonecznik
 506. dandelion – miodunka
 507. fern – paproć
 508. tree – drzewo
 509. oak – dąb
 510. maple – klon
 511. pine – sosna
 512. birch – brzoza
 513. poplar – topola
 514. willow – wierzba
 515. bush – krzew
 516. leaves – liście
 517. acorn – żołędź
 518. cone – szyszka
 519. bark – kora
 520. branch – gałąź
 521. trunk – pnie drzew
 522. roots – korzenie
 523. fruit – owoc
 524. apple – jabłko
 525. orange – pomarańcza
 526. banana – banana
 527. strawberry – truskawka
 528. cherry – wiśnia
 529. peach – brzoskwinia
 530. pear – gruszka
 531. grape – winogrona
 532. plum – śliwka
 533. lemon – cytryna
 534. watermelon – arbuz
 535. carrot – marchew
 536. potato – ziemniak
 537. corn – kukurydza
 538. lettuce – sałata
 539. spinach – szpinak
 540. broccoli – brokuł
 541. cauliflower – kalafior
 542. cabbage – kapusta
 543. beans – fasola
 544. pea – groszek
 545. tomato – pomidor
 546. pepper – papryka
 547. mushroom – grzyb
 548. summer – lato
 549. spring – wiosna
 550. winter – zima
 551. fall – jesień
 552. season – pora roku
 553. ocean – ocean
 554. river – rzeka
 555. lake – jezioro
 556. pond – staw
 557. rain – deszcz
 558. snow – śnieg
 559. clouds – chmury
 560. storm – burza
 561. lightning – błyskawica
 562. thunder – grzmot
 563. rainbow – tęcza
 564. fog – mgła
 565. mist – mgła
 566. breeze – lekki wiatr
 567. wind – wiatr
 568. calm – spokojny, bezwietrzny
 569. hurricane – huragan
 570. tornado – trąba powietrzna
 571. tide – przypływ
 572. wave – fala
 573. sea – morze
 574. beach – plaża
 575. shore – brzeg
 576. sand – piasek
 577. shell – muszla
 578. starfish – gwiazda morza
 579. coral – koral
 580. whale – wielory
 581. dolphin – delfin
 582. fish – ryba
 583. shark – rekin
 584. octopus – ośmiornica
 585. crab – krab
 586. lobster – homar
 587. clam – małże
 588. oyster – ostrygi
 589. mussel – mazurka
 590. sponge – gąbka
 591. anemone – anemona
 592. jellyfish – meduza
 593. coral – koral
 594. barnacles – skorupiaki
 595. seashell – muszla morska
 596. driftwood – zatopiony konar
 597. kelp – morska trawa
 598. tidepool – basen przypływowy
 599. mountain – góra
 600. hill – wzgórze
 601. valley – dolina
 602. desert – pustynia
 603. rainforest – las deszczowy
 604. jungle – dżungla
 605. grassland – sawanna
 606. prairie – preria
 607. wetland – bagno
 608. marsh – bagno
 609. swamp – bagno
 610. island – wyspa
 611. volcano – wulkan
 612. cave – jaskinia
 613. rocks – skały
 614. boulders – głazy
 615. cliff – klif, urwisko
 616. landform – forma terenu
 617. earthquake – trzęsienie ziemi
 618. weather – pogoda
 619. hurricane – huragan
 620. tornado – trąba powietrzna
 621. thunderstorm – burza z piorunami
 622. rainstorm – ulewa
 623. snowstorm – zamieć śnieżna
 624. hailstorm – gradobicie
 625. blizzard – zawieja śnieżna
 626. fog – mgła
 627. dew – rosa
 628. frost – przymrozek
 629. temperature – temperatura
 630. cold front – front zimny
 631. warm front – front ciepły
 632. air pressure – ciśnienie powietrza
 633. humidity – wilgotność
 634. precipitation – opady
 635. natural disaster – klęska żywiołowa
 636. animals – zwierzęta
 637. mammal – ssak
 638. bird – ptak
 639. reptile – gad
 640. amphibian – płaz
 641. fish – ryba
 642. invertebrate – bezkręgowce
 643. insect – owad
 644. arachnid – pajęczak
 645. crustacean – skorupiak
 646. mollusk – mięczak
 647. echinoderms – jeżowce
 648. protist – pierwotniak
 649. fungi – grzyby
 650. plant – roślina
 651. flower – kwiat
 652. tree – drzewo
 653. shrub – krzew
 654. grass – trawa
 655. moss – mchy
 656. fern – paprocie
 657. algae – glony
 658. lichen – porosty
 659. fungus – grzyb
 660. habitat – siedlisko
 661. ecosystem – ekosystem
 662. biome – biom
 663. trophic level – poziom troficzny
 664. community – społeczność
 665. population – populacja
 666. species – gatunek
 667. adaptation – adaptacja
 668. evolution – ewolucja
 669. extinct – wymarły
 670. predator – drapieżnik
 671. prey – ofiara
 672. habitat destruction – degradacja siedliska
 673. overhunting – nadmierny odłów
 674. invasive species – obce inwazyjne
 675. competition – konkurencja
 676. symbiosis – symbioza
 677. camouflage – kamuflaż
 678. migration – wędrówki
 679. hibernation – sen zimowy
 680. aestivation – letarg
 681. communication – komunikacja
 682. territory – terytorium
 683. social structure – struktura społeczna
 684. food chain – łańcuch pokarmowy
 685. energy pyramid – piramida energetyczna
 686. conservation – ochrona
 687. extinction – wyginięcie
 688. pollution – zanieczyszczenie
 689. recycling – recykling
 690. sustainability – zrównoważony rozwój
 691. national park – park narodowy
 692. wildlife refuge – rezerwat przyrody
 693. preserve – rezerwat
 694. biosphere reserve – rezerwat biosfery
 695. wilderness – dzicz
 696. red list – czerwona lista IUCN
 697. keystone species – gatunek kluczowy
 698. indicator species – gatunek wskaźnikowy
 699. extinct – wymarły
 700. endanger – zagrożony
 701. vulnerable – narażony
 702. rare – rzadki
 703. endemic – endemiczny
 704. biodiversity – bioróżnorodność
 705. human activities – aktywność człowieka
 706. natural resources – zasoby naturalne
 707. water cycle – obieg wody
 708. carbon cycle – obieg węgla
 709. nitrogen cycle – obieg azotu
 710. oxygen cycle – obieg tlenu
 711. phosphorus cycle – obieg fosforu
 712. sulfur cycle – obieg siarki
 713. rock cycle – obieg skał
 714. weathering – wietrzenie
 715. erosion – erozja
 716. deposition – osadzanie
 717. soil formation – powstawanie gleby
 718. decomposition – rozkład
 719. renewable resources – zasoby odnawialne
 720. nonrenewable resources – zasoby nieodnawialne
 721. recycling – recykling
 722. conservation – ochrona
 723. sustainable – zrównoważony
 724. pollution – zanieczyszczenie
 725. global warming – globalne ocieplenie
 726. greenhouse effect – efekt cieplarniany
 727. acid rain – deszcz kwaśny
 728. smog – smog
 729. ozone layer – ozonosfera
 730. deforestation – wylesianie
 731. desertification – pustynnienie
 732. overpopulation – przeludnienie
 733. agriculture – rolnictwo
 734. farming – gospodarstwo rolne
 735. husbandry – hodowla zwierząt
 736. hunter–gatherer – myśliwy–zbieracz
 737. nomadic – koczowniczy
 738. pastoral – pasterstwo
 739. irrigation – nawadnianie
 740. domestication – udomowienie
 741. crop – uprawa
 742. grain – zboże
 743. fruit – owoc
 744. vegetable – warzywo
 745. orchard – sad owocowy
 746. ranch – ranczo, farma bydła
 747. dairy – mleczarnia
 748. free range – wolnowybiegowy
 749. livestock – zwierzęta gospodarskie
 750. poultry – drób
 751. aquaculture – akwakultura
 752. fishery – rybołówstwo
 753. beekeeping – pszczelarstwo
 754. silk farming – jedwabnictwo
 755. silkworm – gąsienica jedwabnika
 756. sericulture – jedwabnictwo
 757. mulberry – morwa
 758. economy – gospodarka
 759. trade – handel
 760. commerce – obrót, rynek
 761. business – biznes
 762. industry – przemysł
 763. manufacturing – produkcja
 764. service – usługi
 765. goods – towary
 766. product – produkt
 767. consume – konsumpcja
 768. resource – zasób
 769. supply – podaż
 770. demand – popyt
 771. market – rynek
 772. currency – waluta
 773. money – pieniądze
 774. bank – bank
 775. investment – inwestycja
 776. technology – technologia
 777. computer – komputer
 778. phone – telefon
 779. internet – internet
 780. email – email
 781. website – strona internetowa
 782. software – oprogramowanie
 783. hardware – sprzęt
 784. app – aplikacja
 785. social media – media społecznościowe
 786. career – kariera
 787. education – edukacja
 788. school – szkoła
 789. college – uczelnia
 790. university – uniwersytet
 791. student – student
 792. teacher – nauczyciel
 793. library – biblioteka
 794. book – książka
 795. read – czytać
 796. write – pisać
 797. numbers – liczby
 798. math – matematyka
 799. science – nauka
 800. history – historia
 801. geography – geografia
 802. dance – taniec
 803. music – muzyka
 804. art – sztuka
 805. sports – sport
 806. game – gra
 807. play – grać
 808. win – wygrywać
 809. lose – przegrywać
 810. score – wynik
 811. point – punkt
 812. goal – cel, bramka
 813. team – drużyna
 814. player – zawodnik
 815. match – mecz
 816. tournament – turniej
 817. run – bieg
 818. jump – skakać
 819. throw – rzucać
 820. hit – uderzyć
 821. kick – kopnąć
 822. catch – złapać
 823. swim – pływać
 824. ski – jeździć na nartach
 825. skate – jeździć łyżwami
 826. bicycle – rower
 827. government – rząd
 828. country – kraj
 829. state – stan, państwo
 830. city – miasto
 831. town – miasteczko
 832. village – wieś
 833. building – budynek
 834. street – ulica
 835. road – droga
 836. bridge – most
 837. airport – lotnisko
 838. transportation – transport
 839. car – samochód
 840. bus – autobus
 841. train – pociąg
 842. subway – metro
 843. boat – łódź, statek
 844. ship – statek
 845. rocket – rakieta
 846. space – przestrzeń kosmiczna
 847. astronaut – astronauta
 848. moon – księżyc
 849. planet – planeta
 850. star – gwiazda
 851. galaxy – galaktyka
 852. universe – wszechświat
 853. lawyer – prawnik
 854. doctor – lekarz
 855. nurse – pielęgniarka
 856. teacher – nauczyciel
 857. scientist – naukowiec
 858. artist – artysta
 859. writer – pisarz
 860. musician – muzyk
 861. singer – piosenkarz
 862. actor – aktor
 863. president – prezydent
 864. vote – głosować
 865. election – wybory
 866. democracy – demokracja
 867. freedom – wolność
 868. rights – prawa
 869. law – prawo
 870. court – sąd
 871. crime – przestępstwo
 872. criminal – przestępca
 873. police – policja
 874. arrest – zatrzymanie
 875. jail – więzienie
 876. news – wiadomości
 877. newspaper – gazeta
 878. magazine – magazyn
 879. book – książka
 880. library – biblioteka
 881. story – historia
 882. chapter – rozdział
 883. page – strona
 884. word – słowo
 885. letter – litera
 886. family – rodzina
 887. parent – rodzic
 888. mother – matka
 889. father – ojciec
 890. sister – siostra
 891. brother – brat
 892. grandparents – dziadkowie
 893. aunt – ciocia
 894. uncle – wujek
 895. cousin – kuzyn
 896. marriage – małżeństwo
 897. wedding – ślub
 898. husband – mąż
 899. wife – żona
 900. baby – niemowlę
 901. child – dziecko
 902. birthday – urodziny
 903. present – prezent
 904. future – przyszłość
 905. past – przeszłość
 906. now – teraz
 907. first – pierwszy
 908. next – następny
 909. last – ostatni
 910. before – przed
 911. after – po
 912. meantime – tymczasem
 913. begin – zaczynać
 914. minute – minuta
 915. hour – godzina
 916. day – dzień
 917. week – tydzień
 918. month – miesiąc
 919. year – rok
 920. century – wiek
 921. decade – dekada
 922. date – data
 923. time – czas
 924. second – sekunda
 925. minute – minuta
 926. hour – godzina
 927. day – dzień
 928. week – tydzień
 929. month – miesiąc
 930. year – rok
 931. century – wiek
 932. forever – na zawsze
 933. eternal – wieczny
 934. past – przeszłość
 935. future – przyszłość
 936. morning – poranek
 937. afternoon – popołudnie
 938. evening – wieczór
 939. night – noc
 940. midnight – północ
 941. dawn – świt
 942. dusk – zmierzch
 943. yesterday – wczoraj
 944. today – dzisiaj
 945. tomorrow – jutro
 946. second – sekunda
 947. minute – minuta
 948. hour – godzina
 949. week – tydzień
 950. month – miesiąc
 951. year – rok
 952. decade – dziesięciolecie
 953. century – wiek
 954. millennium – tysiąclecie
 955. ancient – starożytny
 956. modern – nowoczesny
 957. the future – przyszłość
 958. second – sekunda
 959. minute – minuta
 960. hour – godzina
 961. day – dzień
 962. week – tydzień
 963. month – miesiąc
 964. year – rok
 965. decade – dekada
 966. century – wiek
 967. millennium – tysiąclecie
 968. ancient – starożytny
 969. modern – nowoczesny
 970. the future – przyszłość
 971. dream – marzyć, sen
 972. imagination – wyobraźnia
 973. possibility – możliwość
 974. discovery – odkrycie
 975. travel – podróż
 976. space – kosmos
 977. exoplanet – egzoplaneta
 978. asteroid – asteroid
 979. comet – kometa
 980. universe – wszechświat
 981. galaxy – galaktyka
 982. nebula – mgławica
 983. astronomy – astronomia
 984. astrophysics – astrofizyka
 985. rocket – rakieta
 986. satellite – satelita
 987. space station – stacja kosmiczna
 988. astronaut – astronauta
 989. alien – kosmita, obcy
 990. Mars – Mars
 991. hope – nadzieja
 992. peace – pokój
 993. help – pomoc
 994. care – troska
 995. share – dzielić się
 996. kindness – życzliwość
 997. together – razem
 998. future – przyszłość
 999. tomorrow – jutro
 1000. bull – byk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *