A2, B1 czy może C2? Poziomy języków obcych

Izabela Bąk Porady 7 listopada, 2023

Języki obce otwierają przed nami drzwi do nowych kultur, możliwości zawodowych i osobistych. Aby jednak te drzwi szeroko się otworzyły, warto znać poziom swoich umiejętności językowych. Od poziomu początkującego po zaawansowanego – każdy etap nauki ma swoje wyzwania i kamienie milowe.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

CEFR to standard oceniania umiejętności językowych, który pomaga określić poziom znajomości języka obcego. Podzielony jest na sześć poziomów – od A1 dla początkujących, do C2 dla osób posługujących się językiem na poziomie bliskim natywnemu. To uniwersalne narzędzie ułatwia porównywanie kwalifikacji językowych i jest szeroko stosowane w edukacji oraz rekrutacji zawodowej.

Poziom A1 – początkujący

Rozpoczynając naukę angielskiego, stajesz na pierwszym szczeblu podróży językowej – to poziom A1 według wspólnego europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Na tym etapie będziesz w stanie zrozumieć najprostsze zwroty i wyrażenia używane na co dzień. To właśnie te zdania pozwolą Ci zaspokoić podstawowe potrzeby, jak np. zamówienie jedzenia czy zapytanie o drogę.

Zacznijmy od podstaw komunikacji. Na poziomie A1 możesz przedstawić się i przedstawić innych, wymieniając proste informacje osobiste – gdzie mieszkasz, kogo znasz, co posiadasz. Ważne jest, aby osoba, z którą rozmawiasz, mówiła wolno i wyraźnie, gotowa wspierać Cię w nauce. To właśnie uproszczone dialogi pomagają zbudować mostek komunikacyjny między Tobą a pozostałymi osobami, które już znają angielski.

Nauka na tym etapie to przede wszystkim poszerzanie słownictwa. Poznawanie nowych słów i wyrażeń, które będą jak narzędzia umożliwiające podstawową interakcję. Nie mniej ważna jest znajomość podstawowych struktur gramatycznych, które są fundamentem do tworzenia własnych zdań. Przygotuj się też na sporo praktyki – słuchania, mówienia, czytania i pisania. To cztery filary, na których opiera się proces nauki. Właśnie te umiejętności pozwolą Ci stopniowo przechodzić do kolejnych poziomów biegłości.

Przeważnie nauka do poziomu A1 zajmuje od 60 do 80 godzin lekcyjnych. Pamiętaj jednak, że każdy uczy się w swoim tempie. Niezależnie od czasu, jaki potrzebujesz, kluczem jest regularność i praktyka. Zanurz się w języku, słuchaj piosenek, oglądaj proste filmy i powtarzaj nowe słowa. Nie zrażaj się błędami, one są naturalną częścią procesu nauki.

Poziom A2 – średnio-początkujący

Jeżeli już osiągnąłeś poziom A2 w nauce języka angielskiego, to świetnie! To znaczy, że jesteś w stanie poradzić sobie w codziennych sytuacjach, używając podstawowych wyrażeń i słownictwa. Umiesz rozumieć proste zdania i wyrażenia, które są najczęściej używane, na przykład gdy chodzi o informacje dotyczące ciebie, twojej rodziny, zakupów, otoczenia czy pracy.

W tym etapie nauki jesteś już zdolny do porozumiewania się w prostych i rutynowych sytuacjach, które wymagają bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i codzienne. Możesz opowiedzieć w prostych słowach o swoim życiu, miejscu, w którym żyjesz i najważniejszych dla ciebie sprawach.

Jeśli chcesz przejść na wyższy poziom, czyli B1, który jest poziomem średnio zaawansowanym, musisz trochę bardziej się postarać. Rozbudowa słownictwa to pierwszy krok – warto poznać więcej słów i zwrotów, które pomogą ci lepiej wyrazić myśli. Popracuj też nad gramatyką, aby tworzyć poprawne i złożone wypowiedzi. Nie zapomnij o ćwiczeniu wszystkich czterech umiejętności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania. To podstawa, aby czuć się coraz pewniej w języku angielskim.

Poziom B1 – średnio-zaawansowany

Jeśli chodzi o naukę języka, poziom B1 to taki etap, na którym zaczynasz się czuć dość pewnie. Możesz już bez większego problemu porozumieć się z rodowitymi mieszkańcami, zwłaszcza gdy rozmowa dotyczy znanych Ci tematów, jak praca czy hobby. Kiedy podróżujesz po krajach, gdzie ludzie mówią tym językiem, radzenie sobie w standardowych sytuacjach, takich jak zamawianie jedzenia czy pytanie o drogę, nie sprawia większych problemów.

Możesz także spodziewać się, że bez trudu poradzisz sobie z pisaniem prostych tekstów, które dotyczą Twoich zainteresowań lub planów. Opisywanie swoich doświadczeń, marzeń czy ambicji nie jest już dla Ciebie wyzwaniem. Jednak warto pamiętać, że mimo iż komunikacja w codziennych sytuacjach nie stanowi już barier, to bardziej skomplikowane tematy mogą wymagać dodatkowego wysiłku.

Pamiętajmy też, że osoby na poziomie B1 wciąż mogą napotykać pewne ograniczenia. Na przykład, nauka czy praca wyłącznie w obcym języku może okazać się nadal zbyt trudna. To normalne na tym etapie i nie powinno zrażać do dalszego rozwoju językowego.

Kiedy mówimy o płynności w mówieniu, to warto zdać sobie sprawę, że każdy może inaczej interpretować to pojęcie. Dla jednych B1 to już płynność językowa, dla innych – dopiero droga do niej. Często słyszy się, że płynność to umiejętność swobodnej rozmowy na praktycznie każdy temat. Zatem, jeśli to jest Twoja definicja, to na poziomie B1 może jeszcze Ci czegoś brakować.

Poziom B2 – zaawansowany

Jeśli osiągniesz poziom B2 w języku angielskim, będziesz mógł bez większego problemu rozumieć główne myśli zawarte w skomplikowanych tekstach, nawet tych dotyczących specjalistycznych zagadnień z Twojej dziedziny. Komunikacja z osobami mówiącymi w tym języku ojczystym stanie się znacznie łatwiejsza. Porozumiewanie się z nimi stanie się płynne i naturalne, co pozwoli na swobodną wymianę myśli bez większego wysiłku dla obu stron.

W środowisku zawodowym osoby, które posługują się angielskim na poziomie B2, często radzą sobie dobrze, pracując w międzynarodowych zespołach. Należy jednak mieć na uwadze, że mogą one napotykać trudności w pełnym zrozumieniu subtelności i ukrytych znaczeń, zwłaszcza w tematach wykraczających poza ich bezpośrednią specjalizację.

Kiedy przychodzi czas na uczestnictwo w spotkaniach i dyskusjach w obrębie swojej specjalności, osoba na poziomie B2 poradzi sobie, choć może potrzebować pomocy w zrozumieniu niektórych niuansów. Zdobycie tego stopnia zaawansowania wymaga zazwyczaj około 600 godzin nauki, choć tempo postępów zależy od indywidualnych predyspozycji ucznia oraz rodzaju kursu.

Osiągając poziom B2, powinieneś dysponować słownictwem liczącym około 4000 słów, co pozwala na swobodne wyrażanie się na szeroki wachlarz tematów. Doświadczenie pokazuje, że osiągnięcie tego poziomu i zdanie egzaminu Cambridge B2 wymaga od 500 do 600 godzin nauki. Jest to czas, który pozwala na solidne opanowanie języka w stopniu umożliwiającym efektywne funkcjonowanie w anglojęzycznym środowisku zawodowym.

Poziom C1 – bardzo zaawansowany

Osoby uczące się na poziomie zaawansowanym C1 potrafią bez problemu rozumieć różnorodne, wymagające teksty o znacznej długości i dostrzegać w nich znaczenia ukryte. Wypowiadają się płynnie i swobodnie, nie potrzebując dużo czasu na poszukiwanie odpowiednich wyrażeń. Używanie języka w sposób elastyczny i skuteczny nie sprawia im kłopotu, niezależnie od tego, czy chodzi o sytuacje towarzyskie, akademickie czy zawodowe. Są również w stanie tworzyć przejrzyste, dobrze skonstruowane i szczegółowe teksty na tematy złożone, demonstrując umiejętność kontrolowania struktury, łączników i urządzeń spajających wypowiedź.

Słuchając, uczniowie na tym poziomie rozumieją rozszerzone wypowiedzi, nawet jeśli nie są one klarownie zbudowane i gdy związki pomiędzy ich elementami nie są jasno zaznaczone. Mają zdolność pojmowania długich i skomplikowanych tekstów faktycznych i literackich, doceniając subtelności stylu. Rozumienie specjalistycznych artykułów i obszernych instrukcji technicznych nie sprawia im trudności, nawet jeżeli nie są one związane z ich własną dziedziną wiedzy.

Jeśli chodzi o interakcję ustną, osoby na poziomie C1 mogą bez wysiłku uczestniczyć w dowolnej konwersacji lub dyskusji, znając idiomatyczne zwroty i potoczne wyrażenia. Są w stanie wyrażać się płynnie i precyzyjnie przekazywać subtelne niuanse znaczeniowe.

Co się tyczy umiejętności pisania, mogą oni z łatwością czytać niemal wszystkie rodzaje pisanych tekstów, włączając w to te abstrakcyjne, o skomplikowanej budowie czy języku, jak manuale, specjalistyczne artykuły czy dzieła literackie.

Posiadanie umiejętności na poziomie C1 umożliwia pełne funkcjonowanie w środowisku pracy lub akademickim. Zapewnia pełną samodzielność w krajach, gdzie mówi się po angielsku. Szacuje się, że osiągnięcie poziomu C1 w języku angielskim jest możliwe po około 800 godzinach kumulatywnych zajęć. 

Poziom C2 – native speaker

Poziom C2 w ramach Wspólnego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) to najwyższy szczebel biegłości językowej. Nazywany jest często poziomem „Mistrzowskim” albo „Znawcy”. Osoba, która osiągnęła ten etap, rozumie prawie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Bez problemu podsumowuje informacje z różnych źródeł, zarówno mówionych, jak i pisanych. Potrafi też mówić spontanicznie, płynnie i dokładnie, nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

Mimo to osiągnięcie poziomu C2 nie oznacza, że mówi się jak rodzimy użytkownik języka. CEFR mierzy przede wszystkim umiejętności językowe w kontekście akademickim i zawodowym, a niekoniecznie całościowe zdolności językowe osób, dla których dany język jest ojczystym. Przykładowo, osoby mówiące od urodzenia w danym języku często mają głębszą znajomość slangowych wyrażeń, różnorodności akcentów czy też wiedzy kulturowej, które mogą umknąć osobie na poziomie C2.

Co więcej, biegłość językowa osób mówiących językiem od urodzenia może być bardzo zróżnicowana. Nie każdy rodzimy użytkownik języka osiągnie poziom C2 w teście CEFR. Niektórzy mogą wykazywać umiejętności wykraczające poza ten poziom, inni z kolei mogą nie mieć takiej biegłości w zastosowaniach akademickich i profesjonalnych. Jest też grupa osób, które wyróżniają się w niektórych aspektach języka, podczas gdy inne sprawiają im trudność.

Opanowanie języka obcego na poziomie C2 to ogromne osiągnięcie. Warto jednak pamiętać, że nawet ten wysoki poziom nie jest pełnym odzwierciedleniem językowej rzeczywistości osób, które wychowały się i żyją w danym języku od najmłodszych lat. Język to nie tylko reguły gramatyki czy słownictwo, ale również niuanse kulturowe i emocjonalne, których pełne zrozumienie przychodzi z czasem i doświadczeniem.

Znaczenie poziomów językowych w życiu zawodowym i edukacji

Znajomość języków to atut w życiu zawodowym i osobistym. Wiele firm wymaga określonego poziomu znajomości języka, a uczelnie oferują programy w różnych językach, dostosowane do umiejętności studentów. Poziomy CEFR pomagają w określeniu, czy jesteśmy gotowi na podjęcie pracy lub nauki w danym języku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *