Język hiszpański w Ameryce Południowej

Język hiszpański w Ameryce Południowej. Na zdjęciu Ameryka Południowa na mapie.
Izabela Bąk Język hiszpański 12 grudnia, 2023

Ameryka Południowa to kontynent pełen różnorodności kulturowej i językowej. Wśród wielu języków używanych w tej części świata, język hiszpański zajmuje szczególne miejsce.

Zarys historii języka hiszpańskiego w Ameryce Południowej

Prawie 500 milionów osób na świecie posługuje się hiszpańskim jako językiem pierwszym, a większość z nich mieszka w Ameryce Łacińskiej, w tym na wyspach, gdzie hiszpański jest językiem dominującym. Jego silna pozycja w tym regionie to efekt kolonizacji, kiedy to język przybył na te tereny wraz z przedstawicielami Korony Hiszpańskiej. W krótkim czasie hiszpański stał się językiem dominującym, wypierając lokalne języki rdzennej ludności. Po uzyskaniu niepodległości przez poszczególne kraje hiszpański odegrał kluczową rolę w budowaniu narodowej tożsamości.

Warto wyjaśnić różnicę między terminami „castellano” i „español”. Amado Alonso, naukowiec z Harvardu, poruszał tę kwestię w swojej pracy z 1938 roku. „Castellano” odnosi się do języka, który wywodzi się z regionu Kastylii w Hiszpanii około roku 1000, podczas gdy „español” wskazuje na narodowy charakter języka, który zyskał na znaczeniu wraz z rekonkwistą i publikacją pierwszej gramatyki przez Antonio de Nebriję w 1492 roku. W Ameryce Łacińskiej obie nazwy są używane zamiennie, ale historycznie bardziej odpowiednie jest używanie „español” w kontekście języka w koloniach hiszpańskich.

W Meksyku, pierwszym kraju, który uzyskał niepodległość, język hiszpański był narzędziem ideologicznym, którym posługiwali się przywódcy dążący do wolności i republikanizmu. W tym okresie hiszpański był wspólnym językiem dla wszystkich klas społecznych. Po uzyskaniu niepodległości, Meksyk przeszedł przez okres politycznej niestabilności, a różne odmiany hiszpańskiego, które się tam wykształciły, odzwierciedlają zróżnicowanie kulturowe kraju.

W Argentynie hiszpański, znany jako español rioplatense, charakteryzuje się użyciem zaimka „vos” zamiast „tú” lub „usted”. To zjawisko, zwane „voseo”, wpływa na koniugację czasowników i jest widoczne w mowie codziennej. Argentyński hiszpański został również ukształtowany przez falę imigracji, która miała miejsce w XIX i XX wieku, przynosząc wpływy z różnych części świata, w tym z Włoch, Europy Wschodniej i Azji. W przeciwieństwie do Meksyku, gdzie rdzenna ludność miała duży wpływ na język, w Argentynie wpływ ten był znacznie mniejszy. Interesującym zjawiskiem kulturowym jest postać gaucho, argentyńskiego odpowiednika amerykańskiego kowboja, który w narodowej wyobraźni pełni rolę rodzimego mieszkańca. Dyskusja na temat roli gaucho w społeczeństwie była przedmiotem badań Domingo Faustino Sarmiento, który uważał ich za przeszkodę w modernizacji kraju.

Argentyna, otwierając się na imigrację w XIX wieku, przyjęła ludzi z różnych zakątków świata, co miało ogromny wpływ na język i kulturę kraju. Wpływy te są widoczne w Lunfardo, argentyńskim slangu, który początkowo był językiem marginesu społecznego, a później stał się charakterystycznym elementem argentyńskiego hiszpańskiego. Zmiany te były przedmiotem zainteresowania Jorge Luisa Borgesa, który badał je w swoich dziełach.

Różnorodność jako siła języka hiszpańskiego w Ameryce Południowej

W XX wieku hiszpański przeżywał prawdziwy rozkwit, co było widoczne zwłaszcza po tym, jak Hiszpania straciła swoje kolonie na skutek wojny z USA w 1898 roku. Kraje takie jak Kuba, Portoryko i Filipiny zaczęły wówczas rozwijać swoją własną tożsamość, a język hiszpański stał się dla nich narzędziem wyrażania narodowego charakteru. Na Kubie, na przykład, lokalne odmiany języka zyskały na znaczeniu i stały się symbolem odrębności narodowej.

W literaturze pojawiło się wiele dzieł poświęconych unikalności kubańskiego hiszpańskiego. Badacze takich dziedzin jak etnografia czy socjolingwistyka zaczęli eksplorować specyfikę lokalnego języka, co zaowocowało publikacjami takimi jak „Catauro de cubanismos” Fernando Ortíza, który badał język byłych niewolników. Język i kultura stały się też ważnymi elementami turystyki, która przyczyniała się do wzrostu narodowej dumy i dochodów.

Edukacja również odegrała kluczową rolę w kształtowaniu języka. W Meksyku José Vasconcelos, jako minister edukacji, wprowadził zasady, które miały na celu zapoznanie dzieci ze swoim dziedzictwem. Meksykański hiszpański wyróżnia się wpływami języków prekolumbijskich, co jest widoczne w specyficznych konstrukcjach językowych. Podobne inicjatywy miały miejsce w innych krajach Ameryki Łacińskiej.

Media, które rozwijały się w XX wieku, miały ogromny wpływ na kształtowanie języka hiszpańskiego w Ameryce Łacińskiej. Prasa, radio i telewizja nie tylko umożliwiały wymianę myśli na poziomie narodowym, ale także standaryzowały język. W zależności od kraju i kontekstu politycznego media mogły różnie przedstawiać język, uwzględniając różnice społeczne, wiekowe czy etniczne.

W literaturze lat 60. pojawił się ruch „el Boom”, którego twórcy, tacy jak Gabriel García Márquez, stali się znani na całym świecie. Ich dzieła, stały się globalnymi fenomenami. „Sto lat samotności” Garcíi Márqueza to przykład powieści, która wpłynęła na postrzeganie Ameryki Łacińskiej jako miejsca pełnego tradycji i jednocześnie otwartego na nowe wpływy.

Pisarze „el Boom” w swojej twórczości podkreślali narodowe elementy języka, ale jednocześnie tworzyli dzieła zrozumiałe dla międzynarodowej publiczności. To właśnie ta zdolność do łączenia lokalnego z uniwersalnym jest jednym z największych osiągnięć różnorodności języka hiszpańskiego w Ameryce Łacińskiej.

Rozwój języka hiszpańskiego w Ameryce Południowej

W Ameryce Łacińskiej, gdzie mieszają się kultury i języki, dwujęzyczność to codzienność. W tym regionie, gdzie mówi się prawie w 450 językach tubylczych, takich jak keczua czy ajmara, język hiszpański często przeplata się z lokalnymi dialektami, wpływając na siebie nawzajem. Nie tylko języki rdzenne, ale i te przywiezione przez imigrantów, jak niemiecki czy włoski, są obecne w życiu codziennym, od edukacji po biznes.

Angielski, jako drugi język, zyskał w regionie szczególne znaczenie. Jego obecność jest widoczna w edukacji, bankowości, rozrywce i podróżach. Wymiana kulturowa, szczególnie z krajami anglojęzycznymi, sprawia, że znajomość angielskiego staje się coraz bardziej pożądana.

W Stanach Zjednoczonych, gdzie latynoska mniejszość liczy miliony, hiszpański był niegdyś dominującym językiem w wielu stanach. Dziś, w miejscach takich jak Kalifornia czy Floryda, dwujęzyczność jest normą. Niektóre społeczności pozostają przy hiszpańskim, inne zaś przyjęły angielski, co doprowadziło do powstania hiszpańskiego – mieszanki obu języków.

Hiszpański, którego użytkowników szacuje się na 30 do 40 milionów, jest językiem żywym i dynamicznym. W jego obrębie istnieje wiele odmian, zależnych od pochodzenia użytkowników, takich jak meksykański amerykański czy kubański. Język ten charakteryzuje się tworzeniem nowych słów, przełączaniem kodów językowych i adaptacyjnymi koniugacjami.

Mimo że hiszpański jest w trakcie standaryzacji, wzbudza wiele emocji. Dla niektórych jest to zjawisko negatywne, dla innych – fascynujący obiekt badań, porównywany do innych hybrydowych języków jak chinglish czy portuñol.

Wpływ hiszpańskiego jest widoczny w mediach – telewizji, radiu, prasie, muzyce, filmie i internecie. Jego obecność przekracza granice, co sprawia, że ma on ogromny wpływ na przyszłość języka hiszpańskiego, zwłaszcza w dużych miastach. Nie ulega wątpliwości, że będzie on kluczowym elementem kształtującym język w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *